ข้อตกลงผู้ใช้งาน FROBBS.com คู่มือนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท FROBBS.com (ในข้อตกลงนี้อาจเรียกว่า “FROBBS.com” หรือ “เรา”) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการมีส่วนร่วมของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิก โดยท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงนี้ ซึ่งถ้าหากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของทางเรา ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้

เงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ของทางเราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เช่นกัน โดยทางเราจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่ทางเราได้ส่งอีเมล์แจ้งเตือน หรือมีการโพสต์แจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

การเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเรา FROBBS.com อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สามารถใช้งานได้ ส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องได้รับการอนุญาตหรือคำยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของบุคคลที่พึงจะได้รับในการใช้งาน FROBBS.com

การเป็นสมาชิก เมื่อท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทาง FROBBS.com ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหาที่ทางเราอนุญาตให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกได้ ทางเราอาจติดต่อกับท่านโดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของผู้ใช้งาน หรือบริการใหม่ๆ ของ FROBBS.com ท่านสามารถไว้วางใจได้ เนื่องจากทางเราจะทำการปกป้อง เก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านของท่านไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ก็ตามซึ่งอยู่ภายใต้การใช้งานผ่านรหัสผ่านของท่าน หากมีการกระทำใดๆ ที่ท่านรู้สึกว่า มีผู้ใช้งานรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ท่านติดต่อกับทางเราทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

สินค้าหรือบริการอื่นๆ ทางเราได้จัดหาสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อให้ท่านได้พิจารณาเปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการ โดยทางเราจะทำการเชื่อมโยงไปยังผู้ขายโดยตรง ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสินค้าและการบริการจากที่อื่น หากท่านมีข้อสงสัย ข้อติชม หรือร้องเรียนกรุณาติดต่อพ่อค้าคนกลางหรือผู้ขายโดยตรง

ทางเราจะไม่รับรองรายละเอียด สินค้า ราคา บทวิจารณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ของทางเรา โดยไม่คำนึงถึงที่มา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ที่ทางเราจัดหามาให้นั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้ค้า พ่อค้า หรือบริการต่างๆ ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบ ถ้าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น

คำวิจารณ์และการให้คะแนนที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราผ่านการคัดเลือกจากทางเราแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราไม่รับประกันเกี่ยวกับผู้ค้าและความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับผู้ค้าแต่อย่างใด

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้ารายอื่นอาจจะต้องจ่ายค่าบริการให้กับทางเรา เพื่อที่จะไม่มีการแสดงสินค้าของตนบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของตนได้มากขึ้นในผลการค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา แต่ทั้งนี้จะไม่กระทบต่อการวิจารณ์หรือการให้คะแนนของผู้บริโภค

การใช้งานเนื้อหาหรือข้อมูลของ FROBBS.com ท่านอาจดาวน์โหลด ชม หรือพิมพ์เนื้อหาของเราได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทางการค้า ตามที่ทางเราได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเราแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องและเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบน FROBBS.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง FROBSS.com แต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่สามารถทำสำเนา ปรับเปลี่ยน ลอกเลียนแบบ แจกจ่าย จำหน่าย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ยกเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาต

การพิจารณาเนื้อหา ท่านสามารถเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราได้ โดยท่านจะต้องรับรองว่า ท่านเป็นผู้เขียนและเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว โดยจะต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ แก้ไข คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผลงานของผู้อื่น อันเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาและละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้
 1. จะต้องไม่มีความเป็นเท็จ เป็นที่ผิดพลาด หรือการหลอกลวง
 2. จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับในการประกอบสินค้า หรือผู้ครอบครองลิขสิทธิ์อื่นๆ หรือลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ หรือความปลอดภัย
 3. การฝ่าฝืนกฎ ข้อบัญญัติ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายทางการค้า
 4. การทำลายชื่อเสียง การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา การฝ่าฝืนกฎหมาย คุกคาม ขู่เข็ญ และรังควาญผู้อื่น
 5. การจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคคลอื่น
 6. การอ้างอิงข้อมูล ที่อยู่ต่างๆ อีเมล์ ข้อมูลติดต่อ หรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์
 7. การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานไม่ปกติ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของ FROBBS.com หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ ท่านจะต้องยอมรับในกฎระเบียบของ FROBBS.com ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว
ท่านจะต้องรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข้อความ กราฟฟิก หรือวัตถุใดๆ ก็ตามที่ท่านเผยแพร่บน FROBBS.com อย่างไรก็ตาม ทางเราสามารถทำซ้ำ เผยแพร่ แบ่งปันข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ของเรา โดยท่านสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือลบเนื้อหาของท่านได้ตลอดเวลา และสามารถโพสต์เนื้อหาของท่านที่เว็บไซต์อื่นได้ ทว่าถ้าหากเราเผยแพร่เนื้อหาของท่านต่อสาธารณะหรือเว็บไซต์อื่น ทางเราไม่สามารถดำเนินการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
ดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในการที่จะโพสต์คำวิจารณ์ที่เว็บไซต์อื่นๆ

ลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงเค้าโครงรูปแบบเว็บไซต์ ข้อความ กราฟฟิก ของทางเว็บไซต์เรา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางเรา หรือของบุคคลอื่นที่ได้รับการจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อควรรู้สำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ถ้าท่านคิดว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา กรุณาติดต่อรายละเอียด ดังนี้
 1. การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
 2. การแสดงตัวหรืออธิบายถึงผลงานที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่
 3. การแสดงตัวหรืออธิบายว่าผลงานที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่นั้น ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 4. ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของท่าน
 5. ข้อเรียกร้องของท่านเกี่ยวกับผลงานของท่านที่ร้องเรียนว่า ไม่ได้รับอำนาจโดยลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทนทางธุรกิจ หรือกฎหมาย
 6. หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะมีความผิด และเสียค่าปรับ ดังนั้นข้อมูลที่ท่านเรียกร้องจะต้องมีความถูกต้อง ถ้าหากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นผู้มีอำนาจหรือตัวแทนในการกระทำต่างๆ ในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญานี้ ทางตัวแทนของทางเราได้กำหนดที่จะรับข้อเรียกร้อง โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง 
          E-mail : customer_care@kuron.co.th            Phone : 66 (0) 2-7360303

ทางเราได้ลงมติยอมรับ และได้มีนโยบายที่จัดเตรียมไว้ยุติในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ของเรา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

เครื่องหมายการค้า เว็บไซต์ของเราไม่ใช่ช่องทางในการโต้เถียงหรือชี้ขาดเครื่องหมายการค้าของนักโฆษณากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราจะสนับสนุนเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการแก้ไขปัญหาที่มีการโต้แย้งกับนักโฆษณาโดยตรงโดยเฉพาะ เนื่องจากนักโฆษณามักจะมีการโฆษณาเหมือนๆ กันบนเว็บไซต์อื่น ซึ่งในทำนองเดียวกันนั้น ทางเราไม่ได้ควบคุม และยอมรับการไม่มีความรับผิดชอบเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อื่นซึ่งสามารถเชื่อมโยงมายังเราได้ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถติดต่อกับเว็บไซต์อื่นได้โดยตรง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ถ้าท่านเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียน และรู้สึกค้านต่อเนื้อหาที่ตรงกับเครื่องหมายการค้าของท่านบนเว็บไซต์ของเรา หรือท่านคิดว่าทางเราใช้เครื่องหมายทางการค้าของท่านเพื่อโปรโมทเว็บไซต์เราบนเว็บไซต์อื่นอย่างไม่เหมาะสม โปรดแจ้งเอกสารโดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
 1. ระบุชื่อของบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรของท่าน
 2. ระบุช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงอีเมล์ของท่าน
 3. รายชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนยืนยัน รวมถึงสำเนาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 4. ระบุโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นประเด็นทำให้เกิดการเรียกร้องของท่าน
 5. ถ้าบริษัทในเครือหรือผู้ร่วมหุ้นได้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าของท่าน ในการโฆษณาเนื้อหาของพวกเขา กรุณาระบุชื่อบริษัทมาในเอกสารของท่านด้วย
 6. พร้อมระบุข้อความว่า “ทางเราได้เชื่อว่า การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้นกับการโฆษณาเนื้อหาข้างต้นนั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือตัวแทนเครื่องหมายการค้า”
 7. รวมไปถึงระบุข้อความว่า “ทางเราขอยืนยันว่า ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบนั้นถูกต้องและเป็นความจริง และเราได้รับอำนาจในการกระทำดังต่อไปนี้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า”
 8. ลายเซ็นของท่าน
จากนั้น โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ FROBBS.com ตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ โดยใช้หัวข้อว่า “Trademark Complaints”
หลังจากที่ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ตามที่เราได้แจ้งไว้แล้ว ทางเราจะดำเนินการยืนยันและตรวจสอบการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า และชี้แจงข้อสงสัยของท่าน หากทางเราตรวจสอบและได้รับการยืนยันว่า มีการละเมิดสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าของท่านปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว สำหรับเว็บไซต์อื่นทางเราจะแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่านให้เว็บไซต์ดังกล่าวนั้นทราบและดำเนินการแก้ไข

การยุติหรือสิ้นสุด ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทางเราได้ตลอดเวลาโดยติดต่อที่ศูนย์บริการของเรา ขณะเดียวกันทางเราก็สามารถที่จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านหรือยุติการให้บริการแก่ท่านได้ตลอดเวลา (หากท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงกับทางเรา) และทางเราจะถือว่าท่านยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทางเรา หากท่านไม่ได้เข้ามาใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์นานกว่า 3 เดือน การยุติการเป็นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (รวมถึงการหยุดนิ่งของบัญชีผู้ใช้) โดย (1) FROBBS.com และผู้ที่ได้รับอนุญาตอาจดำเนินการต่อหรือหยุดเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน (2) สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์และได้รับสิทธิ์ที่จะยกเลิกโดยอัตโนมัติ

กฎระเบียบต่างๆ ท่านจะต้องยอมรับกฎระเบียบของทางเว็บไซต์เรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ในการเข้าใช้งาน FROBBS.com ท่านไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและอีเมล์จาก FROBBS.com โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไม่สามารถใช้อีเมล์ของท่านเป็นช่องทางในการหาส่วนร่วมหรือรับบริจาคผ่านเว็บไซต์ของเรา ทางเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและฟ้องร้องได้ โดยอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้หากมีผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ทางเราไม่มีข้อสัญญาผูกมัดใดๆ กับท่าน แต่ทางเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและรับรู้ว่าท่านยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเรา หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้งานในพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของ FROBBS.com
ค่าชดเชย ในการใช้งาน FROBBS.com ท่านต้องยอมรับที่จะจ่ายค่าชดเชยให้ FROBBS.com เจ้าหน้าที่ เอเย่นต์ คู่ค้า พนักงาน ในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นการกระทำโดยบุคคลอื่นอันสืบเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านเลือกมาเสนอหรือโพสต์ หรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงของผู้ใช้งานหรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

การขับออก เนื่องจากเราเป็นเสมือนชุมชนออนไลน์ ในกรณีที่ท่านมีความขัดแย้งกับผู้ใช้ท่านอื่นของเว็บไซต์เรา ท่านหรือผู้แทนในนามของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของท่าน, กรรมการบริษัท, พนักงาน, เอเย่นต์, บรรพบุรุษ, ผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ) จะถูกขับออกจาก FROBBS.com

ข้อจำกัดทางหนี้สิน บริษัท FROBBS.com และผู้จัดหาสินค้าจะไม่รับผิดชอบแก่ท่านเกี่ยวกับผลกำไรและขาดทุน หรือรายการพิเศษต่างๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความไม่เจตนา รวมไปถึงผลที่มาจากการละเลยหรือไม่เอาใจใส่ของ FROBBS.com หรือมีสาเหตุมาจากทางเรา

กฎหมายบังคับใช้หรือข้อตัดสินชี้ขาด ข้อตกลงนี้ถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ภายใต้ราชอาณาจักรไทย ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องมาจากข้อตกลงนี้หรือ FROBBS.com จะถูกตัดสินชี้ขาดตามกฎหมายข้อชี้ขาดของไทย การเรียกร้องใดๆ ก็ตามตัดสินโดยพิจารณาเป็นกรณีรายบุคคล โดยการพิพากษาเพื่อยุติข้อโต้แย้งอาจตกอยู่ในอำนาจศาล และผู้ชี้ขาดจะไม่สามารถอุทธรณ์หรือขอพิจารณาใหม่ได้

การรวมเข้าด้วยกัน ข้อตกลง กฎระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่ทางเราเป็นผู้ก่อตั้ง ท่านจะต้องยอมรับและทำความเข้าใจทั้งการพูดและการเขียนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย ระหว่างท่านและ FROBBS.com

การรับประกัน FROBBS.com และการบริการของเราให้การรับประกันตามสภาพของสินค้า ทางเราจะไม่ให้การรับประกันหรือการพิจารณาใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบชัดเจนหรือบอกเป็นนัย และทางเราปฏิเสธการรับประกันใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการค้าขายจากผู้ค้ารายอื่น ทางเราไม่สัญญาหรือรับประกันว่ามุมมองของเว็บไซต์หรือระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง อาจมีลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งที่มาของบุคคลอื่น ท่านต้องยอมรับและยินยอมว่า เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ (1) ความถูกต้องในการนำไปใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาเหล่านั้น (2)ข้อมูลสินค้า หรือบริการจากเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาดังกล่าว

ทางเราจะไม่ให้การรับประกันหรือรับผิดชอบการชำระเงินหรือการจัดส่งสินค้าในการซื้อขายกับผู้ค้าหรือโฆษณาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องยอมรับว่า ท่านไม่สามารถควบคุมให้ทางเรารับผิดเกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการซื้อขายใดๆ ก็ตามกับผู้ค้าต่างๆ หรือการโฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ทางเราจะไม่รับรอง รับประกัน หรือการันตีเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือนายหน้า รวมไปถึงการจัดลำดับ คะแนนสะสม และการโพสต์โปรแกรมต่างๆ โดยบุคคลดังกล่าว

การมอบหมาย ท่านยอมรับว่าข้อตกลงนี้ และข้อตกลงทั้งหมด ตลอดจนรายละเอียดที่รวมเข้าไว้ด้วยกันนี้ถูกมอบหมายอัตโนมัติโดย FROBBS.com ซึ่งท่านไม่สามารถปฏิเสธได้

อื่นๆ ข้อตกลงข้างต้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อบริษัทตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือสร้างองค์กรทางการค้าแต่อย่างใด และมีเพียงอำนาจศาลและอำนาจทางกฎหมายเท่านั้นที่จะมีอำนาจในการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ซึ่งถูกสร้างและจดทะเบียนโดย FROBBS.com อนึ่ง หากท่านมีความคิดเห็น ข้อสงสัยหรือคำถามประการใดเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราโดยทันทีตามช่องทางการติดต่อที่เราได้แจ้งท่านไว้ในข้างต้น

 
                                   
Blog Breaking News
BlogIt!
ShopIt!
Contact Us
Social Communication :
ไม่พบรูป  ไม่พบรูป 
Our products are available at :
ไม่พบรูป